Het convenant is getekend. Hoe nu verder?

Het tekenen van een echtscheidingsconvenant markeert een belangrijke fase in het scheidingsproces, waarbij beide partijen tot overeenstemming zijn gekomen over essentiële zaken. Echter, dit betekent niet het einde van het traject.

convenant to-do's

In deze blog bied ik je een gedetailleerd overzicht van de belangrijke zaken die na het convenant moeten worden aangepakt. Van het beheren van financiën tot de verdeling van eigendommen, het bijwerken van testamenten, het regelen van pensioenen en het aanvragen van toeslagen.

Mijn doel is om je te ondersteunen zodat je deze periode van verandering soepel kunt doorlopen en klaar bent voor een nieuwe start. Niet alles zal voor iedereen van toepassing zijn, maar het geeft je een handvat van zaken die nog geregeld moeten worden.


Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
Heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar dan hebben zij al eerder aangegeven of zij bekend zijn met de over hen gemaakte afspraken en of zij hierover nog in gesprek willen met de rechter. Ondanks dat zij deze verklaring al hebben ingevuld, krijgen zij van de rechtbank per brief een oproep voor een kindgesprek. De rechtbank stuurt ook een brochure met uitleg over het kindgesprek toe. Als uw kind geen gebruik wenst te maken van het kindgesprek, is het belangrijk dat hier per ommegaande door uw kind op wordt gereageerd. Anders loopt de afhandeling bij de rechtbank vertraging op. Als uw kind wel een afspraak wenst, dan vindt het gesprek plaats in het gerechtsgebouw. De afhandeling van de echtscheiding wordt dan opgeschort tot na het gesprek met uw kind. U vindt meer informatie over de brief en het kindgesprek op:

Uitspraak door de rechtbank en inschrijving bij de gemeente
Eén tot twee maanden, afhankelijk van de drukte bij de rechtbanken, na ondertekening van het convenant kunt u de mail van de advocaat verwachten met de uitspraak van de rechter, de zogenoemde beschikking. In deze mail vraagt de advocaat u om per mail de akte van berusting te bevestigen. Zodra de advocaat van u beiden deze bevestiging heeft ontvangen kan de echtscheiding bij de gemeente worden ingeschreven. Hierna duurt het nog enkele weken voordat u de bevestiging van de advocaat ontvangt dat uw scheiding bij de gemeente is ingeschreven. Uw scheiding is hiermee wettelijk een feit. De datum die in de brief van de gemeente staat is uw officiële scheidingsdatum. 

Hypotheek 
Als u een hypotheek nodig heeft voor de overname van de bestaande woning of de aankoop van een nieuwe woning, dan kunt u met de scheidingspapieren een definitieve offerte aanvragen. De benodigde scheidingspapieren zijn het getekend convenant, de beschikking en de inschrijving. 

Notaris 
Voor de uitvoering van sommige afspraken in uw convenant moet u nadat de scheiding definitief is afgerond naar de notaris. Dit kan zijn: 
 • Het alleen eigenaar worden van de gezamenlijke woning (akte van verdeling en levering) 
 • Het alleen schuldenaar worden op de bestaande hypotheek (hoofdelijk ontslag) 
 • Het verhogen of oversluiten van de bestaande hypotheek (hypotheekakte) 
 • Het alleen eigenaar worden van aandelen in een BV (akte van verdeling en levering)
 • Het alleen eigenaar worden van overig onroerend goed (akte van verdeling en levering) - Het aankopen van een andere koopwoning (eigendomsakte)
 • Het aangaan van een nieuwe hypotheek (hypotheekakte)
Overlijden en testament 
Na de scheiding is het van belang om opnieuw na te denken over wat er gebeurt indien u zou komen te overlijden. Wie is uw erfgenaam als u niets regelt? En wat betekent het als uw minderjarige kinderen vermogen van u erven? 

Toeslagen 
Door de scheiding kan uw recht op toeslagen wijzigen. Meer informatie vindt u op: 

Aangifte inkomstenbelasting 
De aangifte inkomstenbelasting over het jaar van scheiding is complex. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ongeveer de helft van de aangiften niet correct worden ingediend. Dit geeft niet alleen tussen u en de belastingdienst, maar ook tussen u en uw ex-partner dan onnodig discussie. Het is daarom belangrijk dat u de aangifte altijd invult: Zoals de afspraken in het convenant is vastgelegd en in overleg met uw ex-partner zodat uw aangiften op elkaar aansluiten. De meeste fouten worden gemaakt in de aftrek van de eigenwoning en de alimentatie. 
Op de website van de belastingdienst vindt u een handige checklist: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/
Aan de hand van enkele vragen krijgt u een overzicht van zaken waarop u actie moet ondernemen.

Kinderbijslag 
Na de scheiding krijgt u een brief van de SVB met informatie over de kinderbijslag. Verdere informatie (bijvoorbeeld over co-ouderschap) vindt u op: https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/veranderingen-in-uw-gezin

Samen ouders van uw kind
Na de scheiding blijft u samen ouders van uw kinderen en moet u elkaar verplicht informeren en raadplegen over het leven van uw kind. Wat u hierbij mogelijk kan helpen is: 
Verder nog te regelen 
 Bank/verzekeringen
 • Scheiding doorgeven 
 • Internetbankieren wijzigen (code) 
 • Salaris- en spaarrekening wijzigen, opheffen, nieuw openen (zie convenant)
 • Krediet op rekening wijzigen, opheffen, nieuw aanvragen (zie convenant)
 • Adres wijzigen
 • Nieuwe passen aanvragen 
 • Automatische betalingen wijzigen
 • Aansprakelijkheidsverzekering wijzigen/aanvragen
 • Autoverzekering wijzigen (denk aan overleggen met verzekeraar over No-Claim toewijzen) Inboedelverzekering wijzigen (waarde aanpassen?)
 • Levensverzekeringen wijzigen/splitsen/afkopen/aanpassen (zie convenant) Overlijdensrisicoverzekering (begunstiging aanpassen?)
 • Rechtsbijstandverzekering (gezinspolis aanpassen?)
 • Ziektekostenverzekering kinderen aanpassen? (zie convenant)
Pensioenen
In het convenant heeft u afspraken over uw pensioen vastgelegd. Deze moeten na de scheiding worden doorgegeven aan uw pensioenuitvoerders. Het formulier dat u hiervoor moet gebruiken vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/verdelen-ouderdomspensioen-na-scheiding

Diversen 
 • Wijzigen/toegang e-mailadressen 
 • Airmiles, zegelboekjes, cadeaukaarten verdelen
 • Wachtwoorden wijzigen
 • Abonnementen wijzigen/opzeggen 
 • Informeren van werkgevers, uitkeringsinstanties, huisarts, tandarts, school etc.
Wat als uw situatie in de toekomst wijzigt? 
Wijziging van alimentatie of zorgregeling Wijzigingen in uw eigen leven of dat van uw ex-partner, zoals een nieuwe partner, ander inkomen, verhuizing, kunnen aanleiding zijn om gemaakte afspraken over de zorg voor de kinderen en/of de alimentatie te wijzigen. Dit kan ook als er een wijziging is in het leven van uw kind, bijvoorbeeld het bereiken van 18 of 21 jarige leeftijd of als het kind gaat studeren. Heeft u vragen of twijfels of een wijziging van invloed is op de gemaakte afspraken? En komt u er zelf niet uit? Schakel dan tijdig met uw mediator.
 
Jaarlijkse indexatie alimentatie 
Heeft u in het convenant afgesproken dat u jaarlijks de alimentatie indexeert dan kunt u de percentages vinden op:Andere blogs die ook interessant kunnen zijn

Belastingaangifte na scheiding

Belastingaangifte na scheiding
Open chat
Hoe kan ik u helpen